Heikki Ruokonen

Heikki Ruokonen

Heikki Ruokonen (born 1958) is a freelance musicien, cantor organist, choir dirigent, pianist. He has worked in music occupation e.g. in Lahti, Hollola, Helsinki and since 1990 in Järvenpää. Ruokonen is the leader of the Prima Vista mixed choir of young adults  in the parish of Järvenpää. The choir has performed  e.g. in the rock oper  Jesus Christ Superstar as theater and concert version in Helsinki and Järvenpää.

The chorus performed in Finlandia House in Helsinki 2003 including south american music with composer Ariel Ramirez and orchestra. Next year the chorus gave a concert in ”Sea ad Music” festival at the Gulf of Finland.

Heikki Ruokonen is at his best improvisation; e.g. film music themes and the variations. In year 2017 Ruokonen performs in Sodankylä film festival (in northern Finland) and plays film music at organ in Sodankylä church. Some years ago Ruokonen improvised the music to Metropolis film by Fritz Lang in Agricola church in Helsinki.

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä (b. 1968) is a versatile musician from Kankaanpää who performs as pianist, organist, singer and cembalist as well as accordionist and harmonium player in folk-music bands. She is especially fond of chamber music and accompanying singers, instrumentalists and choirs. She has often assisted various orchestras as a continuo player.

Anna-Mari Yrjänä studied organ at the Sibelius Academy under the guidance of professor Kari Jussila and completed her A-degree with excellent marks in 1996 and the supreme 3-degree in organ improvisation with Harri Viitanen as her teacher. She has further rounded out her studies at several master classes (L.F. Tagliavini, J. van Oortmessern, W. Rübsam, L. Lohmann, H. Vogel).

Since 2012 Anna-Mari has worked at the Kankaanpää Music Institute teaching piano and free accompaniment. Before that she worked as a church musician in, inter alia, the parishes of Kankaanpää and Ikaalinen. She is also active in folk music organizations. Her hobbies include singing in Pori’s Bach Choir and dance sport.

Heikki Ruokonen

Heikki Ruokonen

Heikki Ruokonen (1958) on Järvenpääläinen freelancemuusikko, kanttori-urkuri, kuoronjohtaja, pianisti. Hän on toiminut kirkon musiikkiviroissa Lahdessa, Hollolassa, Helsingissä ja vuodesta 1990 Järvenpäässä. Ruokonen johtaa järvenpääläistä seurakunnan Prima Vista -kuoroa, joka on nuorten aikuisten sekakuoro. Kuoron kanssa on tehty muun muassa Jesus Christ Superstar -rockooppera teatteri- ja konserttiversioina Helsingissä ja Järvenpäässä. Tänä vuonna teos tehdään Krapin Pajassa Tuusulassa.
Kuoron kanssa on esitetty myös eteläamerikkalaista musiikkia itsensä säveltäjä Ariel Ramirezin ja orkesterin kanssa Finlandiatalossa Helsingissä 2003 sekä esiinnytty Meri ja musiikki -tapahtumassa Inkoossa 2004.
Heikki Ruokosen ominaista aluetta on improvisaatio; esimerkkinä elokuvamusiikkiteemat ja niiden muunnelmat. Tänä vuonna kesäkuussa Ruokonen esiintyy Sodankylän elokuvafestivaaleilla ja soittaa elokuvamusiikkia Sodankylän kirkon uruilla.
Muutama vuosi sitten Heikki Ruokonen soitti improvisaationa musiikin Fritz Langin Metropolis –elokuvaan Agricolan kirkossa Helsingissä. Vuonna 2016 hän soitti Järvenpään kirkossa Kuningasten kuningas –elokuvan taustamusiikin.

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä (s.1968) on kankaanpääläinen monen toimen muusikko, joka esiintyy niin pianistina, urkurina, laulajana ja cembalistina kuin kansanmusiikkiyhtyeiden hanuristina ja harmonin soittajana. Hänen sydäntään lähellä on erityisesti kamarimusiikki ja erilaiset säestystehtävät laulajien, instrumentalistien ja kuorojen kanssa. Hän on useasti avustanut myös eri orkestereissa continuosoittajana.

Anna-Mari Yrjänä opiskeli urkujensoittoa Sibelius-Akatemiassa professori Kari Jussilan johdolla ja suoritti erinomaisin arvosanoin v. 1996 urkujensoiton A-tutkinnon sekä urkuimprovisaation ylimmän 3-tutkinnon opettajanaan Harri Viitanen. Hän on lisäksi täydentänyt opintojaan useilla mestarikursseilla (L.F.Tagliavini, J.van Oortmessern, W.Rübsam, L.Lohmann, H.Vogel).

Anna-Mari on työskennellyt v:sta 2012 Kankaanpään musiikkiopistossa pianonsoiton ja vapaan säestyksen lehtorina. Sitä ennen hän toimi kirkkomuusikkona mm. Kankaanpään ja Ikaalisten seurakunnissa. Hän toimii aktiivisesti myös kansanmusiikin järjestötehtävissä ja harrastaa vapaa-ajallaan kuorolaulua Porin Bach-kuorossa sekä kilpatanssia.