Siina Hirvonen

Siina Hirvonen

Siina Hirvonen(1977) is a music pedagogue / music kindergarten teachergraduated from the Helsinki University of Applied Sciences Stadia in 2003. She has worked as an infant music teacher at the Helsinki Conservatory of Music, the Pirkanmaa Music Institute, the Mannerheim League for Child Welfare (MLL) in Kangasala and in Vesilahti, the Kankaanpää Music Institute and Maija Salo’s Music School.

Siina has further been involved in the planning and production of various children’s concerts and events, as well as recordings, songbooks and a teacher’s guidebook for the ABC-book.

Since 2007 Siina has also produced children’s programs for the Finnish Broadcasting Company’s (YLE) channel 2. Siina is known for hosting Pikku Kakkonen’s Music Monday Shows (2008-2014) and numerous music series.

Siina was awarded the national Pedagogue of the Year 2010 prize for her distinguished work for children’s music and cultural education.

Currently, Siina completes her postgraduate studies at the Faculty of Music Education of the Sibelius Academy, makes music programs for television and acts as a freelance musician giving concerts all around Finland, e.g. with Siina and her Magic Radio (Taikaradio) children’s music orchestra. Furthermore, she acts as an adult educator and music educator. Siina has worked with the Finnish Radio Symphony Orchestra, the Savonlinna Opera Festival and the Oulu Symphony.

Siina Hirvonen

Siina Hirvonen

Siina Hirvonen (1977) valmistui v.2003 Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadiasta musiikkipedagogiksi/ musiikkileikkikoulunopettajaksi. Hän on toiminut varhaisiän musiikinopettajana mm. Helsingin Konservatoriossa, Pirkanmaan musiikkiopistossa, Kangasalan ja Vesilahden MLL:ssa, Kankaanpään musiikkiopistossa sekä Maija Salon musiikkikoulussa.

Lisäksi Siina on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia lastenkonsertteja ja –tapahtumia sekä musiikkiäänitteitä, laulukirjoja ja aapiskirjan opettajanopasta.

Vuodesta 2007 alkaen Siina on tehnyt yhteistyötä myös YLE TV2:n lastenohjelmatuotannon kanssa. Siina on tuttu mm. Pikku Kakkosen Musamaanantai-iltojen juontajana (2008-2014) sekä lukuisista musiikkiohjelmasarjoista.

Siina sai valtakunnallisen Vuoden Kasvattaja 2010 -palkinnon ansioituneesta työstään lasten musiikki- ja kulttuurikasvatuksen parissa.
Tällä hetkellä Siina viimeistelee jatko-opintojaan Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla, tekee musiikkiohjelmia Pikku Kakkoselle sekä toimii freelancer-muusikkona konsertoiden ympäri Suomea mm. Siina & Taikaradio -lastenmusiikkiorkesterinsa kanssa. Lisäksi hän toimii myös mm. aikuiskouluttajana ja musiikkikasvattajana. Siina on tehnyt yhteistyötä mm. Radion sinfoniaorkesterin, Savonlinnan oopperajuhlien ja Oulu Sinfonian kanssa.