Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä (b. 1968) is a versatile musician from Kankaanpää who performs as pianist, organist, singer and cembalist as well as accordionist and harmonium player in folk-music bands. She is especially fond of chamber music and accompanying singers, instrumentalists and choirs. She has often assisted various orchestras as a continuo player.

Anna-Mari Yrjänä studied organ at the Sibelius Academy under the guidance of professor Kari Jussila and completed her A-degree with excellent marks in 1996 and the supreme 3-degree in organ improvisation with Harri Viitanen as her teacher. She has further rounded out her studies at several master classes (L.F. Tagliavini, J. van Oortmessern, W. Rübsam, L. Lohmann, H. Vogel).

Since 2012 Anna-Mari has worked at the Kankaanpää Music Institute teaching piano and free accompaniment. Before that she worked as a church musician in, inter alia, the parishes of Kankaanpää and Ikaalinen. She is also active in folk music organizations. Her hobbies include singing in Pori’s Bach Choir and dance sport.

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä

Anna-Mari Yrjänä (s.1968) on kankaanpääläinen monen toimen muusikko, joka esiintyy niin pianistina, urkurina, laulajana ja cembalistina kuin kansanmusiikkiyhtyeiden hanuristina ja harmonin soittajana. Hänen sydäntään lähellä on erityisesti kamarimusiikki ja erilaiset säestystehtävät laulajien, instrumentalistien ja kuorojen kanssa. Hän on useasti avustanut myös eri orkestereissa continuosoittajana.

Anna-Mari Yrjänä opiskeli urkujensoittoa Sibelius-Akatemiassa professori Kari Jussilan johdolla ja suoritti erinomaisin arvosanoin v. 1996 urkujensoiton A-tutkinnon sekä urkuimprovisaation ylimmän 3-tutkinnon opettajanaan Harri Viitanen. Hän on lisäksi täydentänyt opintojaan useilla mestarikursseilla (L.F.Tagliavini, J.van Oortmessern, W.Rübsam, L.Lohmann, H.Vogel).

Anna-Mari on työskennellyt v:sta 2012 Kankaanpään musiikkiopistossa pianonsoiton ja vapaan säestyksen lehtorina. Sitä ennen hän toimi kirkkomuusikkona mm. Kankaanpään ja Ikaalisten seurakunnissa. Hän toimii aktiivisesti myös kansanmusiikin järjestötehtävissä ja harrastaa vapaa-ajallaan kuorolaulua Porin Bach-kuorossa sekä kilpatanssia.